മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ അറിയുന്നതിനും എറ്റവും മികച്ച പരീക്ഷാപരിശീലനത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തില്‍ ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നതിനും മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്ത എന്നും വായനക്കൊരോടൊപ്പമുണ്ട്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ വിശ്വാസ്യതയോടെ ഇന്ത്യയില നമ്പര്‍-1 തൊഴില്‍പ്രസിദ്ധീകരണമായി തുടരുന്ന തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പരീക്ഷാസഹായ പോര്‍ട്ടലാണിത്.

Packages

Thozhilvartha

LDC Prcatice Tests 2024

Package Includes: 6 Practice Tests


Start Test

© Mathrubhumi 2024